Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi (LHUSTEK) ilaç ve sağlık temalı, katma değeri yüksek projeleri gerçekleştirmek ve bu sektörlerdeki teknolojileri geliştirmek ve ticarileştirmek amacı ile kurulmuş tematik bir teknoloji merkezidir. Merkez, Lokman Hekim Üniversitesi ve Hastanelerinin akademik ve teknik imkânlarından da yaralanarak ilaç ve sağlık alanlarında Ar-Ge temelli projelerin hayata geçmesini sağlayarak bu projeler sonucunda ortaya çıkacak teknolojileri ticarileştirmek ve ulusal ve uluslararası pazarlara sunmak isteyen girişimcilere ev sahipliği yapacaktır. Merkez; bu şirketlerin kurulmasını, büyümesini ve uluslararasılaşmasını sağlayacak, mentorluk, danışmanlık ve fon sağlama hizmetleriyle kısa sürede büyüyecek teknoloji tabanlı start-uplara hizmet vermeyi planlamaktadır. TEKMER’de yer alan girişimcilerimiz aynı zamanda devlet tarafından sağlanan çeşitli teşvik ve muafiyetlerden de yararlanabilecektir.

İlaç ve sağlık alanında projesi ve fikri olan girişimcilerimizi, LHUSTEK’te şirketlerini kurup projelerini hayata geçirmeye ve hem LHUSTEK’in hem de üniversite ve hastanemizin akademik ve teknik imkânlarından yararlanmaya davet ediyoruz. Müracaat etmek için aşağıdaki formu doldurup bize göndermeniz yeterli olacaktır.

LHUSTEK’te:

  • Fikri olan ancak proje aşamasına geçememiş girişimci adayları (Ön Kuluçka)

Teknolojik yenilik içeren iş fikri veya projesi olan ve henüz şirketini kurmamış girişimcilerin tek başına veya bir grup halinde danışmanlık, mentorluk ve proje fikrini doğrulamaya yönelik aldıkları hizmet süreçleri olarak tanımlanabilir. Bu erken aşamada, potansiyel girişimcilerin bir başka ifadeyle girişimci olmaya aday kişilerin iş fikirlerini berraklaştırmak ve geliştirmek için onlara yardımcı olunması hedeflenmekte ve bu amaca uygun faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Başarısız olma riski taşımayan Ar-Ge faaliyetleri yürüten yeni girişimler misafir edildiğinden genellikle üniversite kuluçka merkezleri veya yenilik merkezleri tarafından bu süreç yönetilmektedir.

Başvuru için tıklayınız

  • Kuluçka

Bu süreç bir ekip aracılığıyla iş planı ve faaliyetler uygulanmaya başlandığı zaman etkisini göstermektedir. TEKMER, iş planının yenilenmesine veya düzenlenmesine, takımın oluşturulmasına, kaynakların sağlanmasına ve hatta kurulacak firmaya yatırım alınmasına yardımcı olmaktadır. İşletmenin bu aşamada kâr elde etmesi ve destek/hizmet bedellerini karşılar hâle gelmesi beklenmektedir. Ayrıca hedef bazlı durumlarda “hızlandırıcı” olarak bilinen eğitim, danışmanlık ve networking gibi hizmetlerin sunulduğu, iş fikrinin veya projenin bir an önce hayata geçirilmesinin sağlandığı bir süreç de uygulanmaktadır. Ön kuluçka aşamasını başarıyla tamamlayanlar bu aşamaya geçiş yapabilir veya girişimler doğrudan bu aşamaya kabul edilebilir.

Başvuru için tıklayınız