Kuluçka Programı

Kuluçka programının amacı teknolojiye dayalı sağlık firmalarının büyümesini hızlandırmak, hibeler ve desteklerin kullanılmasını teşvik etmek, teknolojiye dayalı yeni teşebbüslerin yaşama ve büyüme oranlarını yükseltmek, sağlık firmalarının yerli ve yabancı yatırımcılar vasıtasıyla iş ve Ar-Ge bütçelerinin arttırılmasını sağlamaktır.

Kuluçka programında yeni doğan şirketler ve Ar-Ge çalışması yürüten gelişmiş şirketler desteklenmektedir. 4 aylık yoğunlaştırılmış bir program uygulanmaktadır. Kuluçka Programında yer almak için Kuluçka Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.