Ortak Çalışma Alanı

Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi – LHUSTEK’te ön kuluçka safhasındaki girişimci şirketler için aynı anda 20 kişinin çalışabileceği, ön kuluçka girişimcilerinin çalışma alanı olarak kullandığı ve mentör-menti buluşmalarının yapıldığı bir alan bulunmaktadır. 20 kişilik masa ve sandalye ve çok sayıda dolap açık ofiste ön kuluçka aşamasındaki girişimcilere sunulmaktadır.

Ayrıca açık ofis dışında da 8 kişilik bir ortak çalışma alanı bulunmaktadır.