Şirketleşme

Ön kuluçka safhasında eğitimlerini tamamlayan girişimcilerin gerekli olgunluğa ulaşmaları halinde kuluçka safhasına geçmeleri teşvik edilmektedir. Bu süre zarfında işletme kurulması için gerekli olan yol haritası yönetimimiz tarafından girişimcilerle paylaşılacaktır.