Başvuru Süreci

LHUSTEK Başvuru Süreci

  1. Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi – LHUSTEK tarafından düzenlenen ön kuluçka ve kuluçka programlarında yer alabilmek için öncelikle çevrimiçi ön başvuru yapmanız gerekmektedir.
    Ön Kuluçka Programı Başvuru Formu
    Kuluçka Programı Başvuru Formu
  2. Ön başvuru ardından başvuru formunuz merkezimiz tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmenin ardından, gerekli görülmesi halinde bir çevrimiçi görüşme talep edilebilir.
  3. Ön değerlendirme aşamasını geçen girişimlere, değerlendirme kuruluna sunmak üzere Proje Bilgi Formu gönderilir ve formun 1 hafta içinde doldurulup, hakem ücretinin LHUSTEK banka hesabına ödendiğine ilişkin dekont ile birlikte gönderilmesi talep edilir. Proje bilgi formları merkezde şekil şartları bakımından değerlendirildikten sonra projeyi değerlendirmeye uygun hakemlere gönderilir.
  4. Hakemler projeyi değerlendirdikten sonra gerekçeli kabul veya red kararlarını merkeze iletir. Kabul edilen projeler, Proje Bilgi Formu ve hakem değerlendirmeleri ile birlikte LHUSTEK İcra Kuruluna sunulur.
  5. İcra kurulundan da onay alan projeler, sözleşme imzalamak üzere LHUSTEK‘e davet edilir.