Bu yazımızda, merkezimizi de kapsamına alan TEKMER kavramını ele alacağız. Yazımızda TEKMER nedir, ne yapar, ne gibi imkanlar sunar gibi sorulara cevap bulacak; TEKMER’ler hakkında bilgi edinebileceksiniz.

TEKMER Nedir?

Teknoloji Geliştirme Merkezi – TEKMER, teknoloji odaklı girişimcilere ve yeni iş kuran firmalara fiziksel altyapı (ofis alanı, laboratuvar), yönetim desteği (iş planı, eğitim, pazarlama), teknik destek (araştırmalar, veri tabanı), finansmana erişim (risk sermayesi fonları, melek yatırımcı ağları), yasal danışmanlık (lisanslama, fikri, sınai mülkiyet hakları) ve ağ kurma (diğer kuluçka merkezleri ve devlet hizmetleri/destekleri) gibi bir dizi hizmet sağlayan yapılardır.

TEKMER’ler teknolojik ürün ve/veya üretim sürecini hedefleyen girişimlere odaklanarak onların kurulması, büyümesi ve gelişerek hayatta kalma olasılıklarının artmasını amaçlamaktadır. Diğer bir nokta, TEKMER’lerin nispeten farklı bir dizi hizmet sunmalarıdır ki bunlar yüksek teknoloji laboratuvarları, ekipmanlar, atölye, fakülte imkanları, akademik destek, personel, öğrenciler ve kütüphaneler gibi diğer araştırma ve teknik kaynaklardan yararlanılması olarak sıralanabilir. Teknoloji geliştirme merkezleri bir üniversite veya bir araştırma kurum/kuruluşu ile bağlantılı olarak kurulur ve asıl amaç olarak teknoloji transferini veya teknoloji ticarileşmesini benimserler.

Teknoloji transferi bir organizasyonda geliştirilen bir teknolojinin, tekniğin ya da bilginin benimseyecek ve kullanacak başka bir organizasyona transferi olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji geliştirme merkezlerinin kendi doğası gereği teorik olarak teknoloji transferi aracılığıyla ekonomik etki oluşturma kapasiteleri vardır. Bir çok açıdan bu merkezler teknoloji tabanlı ekonomik gelişmenin simgeleridir. Bu yapılar çoğu teknoloji tabanlı ekonomik gelişme programının ortak amacı olan teknoloji transferi için bir mekanizma sağlamaktadırlar.