Bu yazımızda, son yıllarda çok sık karşımıza çıkan, her geçen gün daha çok duyduğumuz girişimcilik kavramını ele alacağız. Etrafımıza baktığımızda her an yeni şirketlerin, cafelerin, mağazaların açıldığını; yeni uygulamaların ve ürünlerin sunulduğunu görüyoruz. Peki, her yeni şirket veya ürün bir girişimcilik örneği midir? Girişimcilik ve inovasyon arasında nasıl bir bağlantı vardır?

Yazımızda tüm bu sorulara cevap bulacak; girişimcilik hakkında bilgi edinebileceksiniz.

Girişimcilik genel anlamıyla, maddi unsurlarla yeni fikirleri birleştirip bir değer üretmek demektir. Bu değer ticari faaliyet veya sosyal fayda oluşturmak amacıyla üretilebilir. İlk tanımı Richard Contillon tarafından yapılsa da çok çeşitli tanımları bulunmaktadır. Bu tanımlardan yaygın olarak kabul görenlerinden biri de Eric Ries’ın olağanüstü belirsizlik şartları dahilinde yeni ürün ve hizmetler geliştirmek için dizayn edilmiş beşeri kurumlar tanımlamasıdır.

Toplum yararı adına yapılan üretim de girişimcilik örneği sayılır ve sosyal girişim olarak adlandırılır. Örneğin; daha temiz bir çevre için plastik atıkların geri dönüşümünü kolaylaştıran başarılı girişimcilik örnekleri bulunmaktadır. Yani girişimcilik nedir sorusuna cevap olarak sadece yeni bir ticari faaliyet veya yapılmamış bir şeyi yapıp pazarlama demek yanlış olur.

Teknolojinin hızlı gelişimi ve pandeminin de etkisiyle dijital dönüşüm hızlanmış, bu durum girişimcilik türlerini de etkilemiştir. Girişimciliğin sadece elle tutulur örneklerden oluşmadığı görülmüş, bazı eski girişimcilik tanımları geçerliliğini yitirmiştir. Bu dönüşüm yeni girişimcilik fırsatları doğurmuş, girişimciler için cesaret kaynağı olmuştur.

Girişimci kime denir?

Girişimci oluşan fırsatları görme yetenekleri ile yenilik yaratma arzuları olan ve toplumun ihtiyaç duyduğu ürünü/hizmeti ticarileştiren, maddi ve manevi kazanç hedefleyip kendi işini kuran kişidir. Eric Ries’a göre olağanüstü belirsizlik şartları altında yeni ürün ya da iş geliştirmek için çalışan herkes girişimcidir. Girişimci olmak için sadece paraya ihtiyaç yoktur. Girişimci kişilerin kendine özgü özellikleri vardır. Girişimci için ideal kişilik özellikleri:

  • Dışa dönük
  • Pozitif, iyimser
  • Enerjik
  • Bilinçli
  • Yeniliklere açık
  • Uyumlu
  • Duygusal zekası gelişkin
  • Azimli
  • Riskten korkmayan

Girişimcilik türleri nelerdir?

Girişimcilik türlerini temel olarak 4’e ayırabiliriz:

Ticari girişimcilik: Bir ticari faaliyet gerçekleştirmek amacıyla gerçekleştirilen girişimcilik türüdür. Şirketler buna örnek olarak gösterilebilir. Yaratıcı girişimcilik olarak da adlandırılabilir.

İç girişimcilik: İç girişimciliğe ‘var olan bir şirkette, şirketi geliştirmek için gerçekleştirilen danışmanlık faaliyeti’ de denebilir. Bir şirket içindeki çalışanın bir start-up kurmadan önce çalıştığı şirkette yeni bir üretim süreci gerçekleştirmesi buna örnektir.

Sanal girişimcilik: 21.yy’da ön plana çıkan, internete bağlı ve çok fazla maddi imkan gerektirmeyen girişimcilik türüdür. Kapsamı oldukça geniş olduğu için herkes bu türe yönelmektedir.

Sosyal girişimcilik: Kısaca kâr amacı gütmeyen kuruluşların faaliyetleridir. Toplumsal fayda amacı güder. Vakıflar, dernekler bu girişimcilik türünün örnekleridir.

Girişimci olmak isteyenler nasıl özelliklere sahip olmalı?

Girişimci olmak belirli beceriler gerektirir. Bazı yetenekler doğal olarak mevcut olabilirken, diğerleri dikkatli uygulama yoluyla öğrenilebilir veya geliştirilebilir. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu nitelikleri anlamak, daha iyi bir iş lideri olmak için büyümenize yardımcı olabilir.

Girişimci özellikleri, girişimcilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan niteliklerdir. Girişimci, kendi işini yaratan, organize eden ve yürüten kişidir.

İşte girişimci olmak isteyenlerin sahip olması gereken özellikler:

Evrensel olmak: Dünyadaki gelişmeleri takip etmeli.
Yenilikçi olmak: Geleneksel iş fikirlerini reddetmeli.
Cesaretli olmak: Her türlü riski göze alarak ‘iş kurma’ kararı alabilmeli.
İdealist olmak: Geleceği planlayabilmeli ve iş planını buna yönelik oluşturabilmeli.
Finansal yönetim hakkında bilgili olmak: Kaynakları etkin kullanarak verim elde edebilmeli.
Bir idole sahip olmak: Hedefleri gerçekleştirmek için girişimcilik motivasyonları sağlamalı.
Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak: İnsanlara ve tüm dünyaya kendini etkili bir şekilde anlatabilmeli.

Başarılı bir girişimci olmak için sahip olmanız gereken veya geliştirebileceğiniz özellikler bunlarla sınırlı değil elbette. Ağ kurma yeteneği, uyumlu olma, özgüven vb. özellikler de önemli girişimci özelliklerindendir.

Herkes girişimci olabilir mi?

Girişimcilerin sahip olması gereken nitelikleri yukarıda listeledik. Peki ama bir girişimcide hepsinin kusursuz bir biçimde bulunması şart mı? Tabii ki hayır. Özellikle genç girişimciler için bu noktada eğitim ön plana çıkıyor. Hemen hemen her yetenek alanında alınabilen bu eğitimler girişimci için eksik yönlerini tamamlama imkanı sunarken aynı zamanda çok yönlü çalışma becerisi de kazandırabilmektedir.

Konumuza dönecek olursak bu soruya ‘herkes girişimci olabilir’ cevabını vermek mümkün değil. Çünkü, girişimci kişi her türlü özelliğe sahip olsa bile bir girişim kurmak için bir maddi güce ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle bu konuya realist yaklaşmalı. İş fikrimizi, iş planımızı ve fırsatları belirlerken buna göre hareket etmeliyiz. Girişimcilik aşamalarının kısa vadeli projelerden oluşmadığını, uzun bir süreç olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Çevremizdeki bilgi birikimine sahip kişilerden mentorluk alarak da bu süreci yönetebiliriz. Ancak, seçtiğimiz kişinin girişimcilik konusunda fikirleri, projeleri olduğundan emin olmamız gerekir.